Được tích hợp thư viện ảnh 360 độ vào hệ thống, tối ưu các tính năng về hình ảnh, trực quang và sinh động hơn, có thể kết hợp với kính thực tế ảo 360.